Psychoterapie

Psychoterapie je léčebná metoda, při které psychoterapeut využívá svých odborných znalostí k tomu, aby u klienta došlo k pozitivní změně při řešení jeho potíží. Může se jednat o problémy s prožitky vlastního života, ztráta smyslu života, problémy s chováním ve vztazích či k sobě samému. Cílem je klientovu situaci pochopit a za pomoci psychologických poznatků dojít k řešení tíživé situace. Psychoterapie je nedílnou součástí léčby psychiatrických obtíží a efektivním nástrojem prevence v oblasti duševního zdraví.Systemická psychoterapie

Terapie je krátká, zaměřená na řešení a její snahou je během několika sezení klienta zkompetentnit a pomoci mu vyřešit jeho potíže svépomocí. V systemické psychoterapii je běžné, že se sezení účastní reflektující tým, složený z odborníků/psychoterapeutů, kteří jsou ku pomoci psychoterapeutovi i klientovi. Jejich příspěvky k sezení nabízí nové možnosti a pohledy na klientovu situaci a přináší tak možnost rozboru klientovy situace několika odborníky. Terapie funguje na principu dobrovolnosti, mlčenlivosti a bezpečného prostoru. 

Pro koho tu jsme?

Pro všechny, kteří chtějí svoje problémy opravdu řešit. Naší klientelou jsou ti, kteří mají potřebu vyřešit obtíže, které jim brání žít spokojený život. Ať už se jedná o studenty, kteří mají těžkosti během studia či dospělé, kterým není komfortně ve svém životě a chtějí se poradit s odborníkem. Psychoterapeutické sezení může navštívit i dvojice řešící partnerské neshody nebo rodina, která chce pracovat na jednotlivých vztazích.