Náš tým


monikadvorakovaa@gmail.com  

+420 776 278 573

PhDr. Monika Dvořáková

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze

V postgraduálním studium na Karlově Univerzitě se zabývá sociální psychiatrií

Je frekventantkou systemického psychoterapeutického výcviku "Umění terapie" v GI institutu (akreditovaný výcvik schválen pro průpravu pro výkon psychoterapie ve zdravotnictví, certifikace u České asociace pro psychoterapii)

Zabývá se psychologickými a sociálními aspekty duševního zdraví, krizovou intervencí a výzkumem v těchto oblastech

Má za sebou řadu specializačních kurzů jako například Krizová intervence, Asertivní postoje a frustrační tolerance, Sociálně-psychologický trénink, Sociálně-právní minimum, Psychiatrické minimum nebo Dětská a dorostová psychiatrie (zaměření na sebepoškozování a sebevražednost)

Věnuje se obtížím spojenými s duševním onemocněním, vztahové problematice a na jedince nahlíží komplexně.

MgA. Ester Janečková

Vystudovala Střední zdravotnickou školu a dramaturgii a herectví na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze

Je frekventantkou systemického psychoterapeutického výcviku Umění terapie v GI institutu (akreditovaný výcvik schválen pro průpravu pro výkon psychoterapie ve zdravotnictví, certifikace u České asociace pro psychoterapii)

Absolvovala různé kurzy (Dialogické jednání u prof. Vyskočila, Základy mediace, Seminář Gestalt terapie na Gestalt Academy, Kurz dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP)

Pravidelně navštěvuje základní a střední školy, kde se studenty řeší témata šikany,homofobie a problémy se sebepřijetím. S dospívajícími klienty zároveň probírá témata strach ze selhání, přílišné nároky na výkon ať už studijní či sportovní, trému, stud

Vzdělává se v tématech vztahové a rodinné terapie. Věnuje se také psychosomatice.

klara.palme@seznam.cz  

+420 604 703 643 

PhDr. Klára Palme

Vystudovala Filozofickou fakultu UK v Praze, Sociální práce, specializace Krizová intervence a supervize

Má výcvik v mediaci (2010) u AMČR Praha a Výcvik v krizové intervenci (2015) "D" Liberec

Je psychoterapeutkou ve výcviku (2016-2021) G-I institut - Systemický výcvik "Umění terapie" akreditovaný výcvik schválen pro průpravu pro výkon psychoterapie ve zdravotnictví, certifikace u České asociace pro psychoterapii, uznán společností rodinných a systemických terapeutů SOFT

Vzdělává se v metodách podporujících zvládání krizí, komunikaci

Píše a občas řídí projekty v sociální práci

Má zkušenosti s individuální terapií i vedením skupinových sezení (např. Fokus Liberec)

Miluje svou rodinu, ráda čte a cestuje.
gabriella.slemarova@gmail.com  

+420 777 241 194

Mgr. Gabriella Šlemarová

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci

V současné době je frekventantkou systemického psychoterapeutického výcviku "Umění terapie" (výcvik je schválen pro oblast zdravotnictví, má certifikaci České asociace pro psychoterapii a je uznán společností rodinných a systemických psychoterapeutů SOFT)

Se systemickým přístupem přišla do kontaktu v roce 2006

Ráda bude pracovat s mladými lidmi i seniory, s jednotlivci i páry

Považuje za důležité se dále vzdělávat, ale také cestuje, sportuje, tráví čas se svojí rodinou a vyznává zdravý životní styl. Věří, že chceme-li pohnout světem, musíme nejprve pohnout sami sebou, neboli pokud změníme přístup k sobě, upravíme tak i rodinné vztahy

Psychoterapii poskytuje také v soukromé praxi v Praze Klánovicích (dle domluvy).

dana.vrabcova@seznam.cz 

+420 606 644 505

PhDr. Dana Vrabcová

Studium na Filozofické fakultě Univerzita Karlova Praha, KSP, specializace Krizová intervence a supervize

Výcvik v mediaci u AMČR Praha, zapsaná mediátorka - státní zkouška u Ministerstva spravedlnosti ČR

Výcvik v krizové intervenci ("D" Liberec), vzdělání v supervizi (Hestia)

Frekventantka psychoterapeutického výcviku G-I institut - Systemický výcvik "Umění terapie" akreditovaný výcvik schválen pro průpravu pro výkon psychoterapie ve zdravotnictví, certifikace u České asociace pro psychoterapii, uznán společností rodinných a systemických terapeutů SOFT

Vzdělává se v metodách podporujících zvládání krizí, komunikaci

Místopředsedkyně Asociace mediátorů ČR, z.s. a členka Výboru pro práva dítěte

Mediaci, facilitaci a moderování případových konferencí se věnuje od roku 2008. 

Má ráda svou rodinu, ráda cestuje, čte, potěší ji posezení v kavárně s fajn lidmi

marie.brichova@gmail.com 

+420 720 268 705

Mgr. Marie Brichová

Vystudovala obor Sociální patologie a prevence a Sociální pedagogika, v zahraničí studovala Sociologii, Psychologii, Fotografii.

Kurzy: Krizová intervence (Remedium), Psychiatrické minimum (Diakonie), Cílená zpětná vazba (Podané ruce), Práce s Klientem (Univerzita Hradec Králové), Vůdcovský kurz (Junák), Taneční pohybová terapie a gestalt psychoterapie, systemický výcvik psychoterapie "Umění terapie" (GI Institut)

Pracovala v neziskovém i ziskovém sektoru, lektorka zážitkových kurzů, absolvovala stáž ve Finsku, na MŠMT, v poradenské firmě.

Její témata jsou rodina, partnerské vztahy, školství, anorexie, syndrom vyhoření, onkologie, smrt.

Ráda jde nahoru či kupředu, ať je to v čemkoliv. 

Kde nás najdete?

Adresa:

ANNY LETENSKÉ 8, PRAHA 2

Dostupnost MHD:

Náměstí Míru

3 minuty chůze (metro A, tramvaje 1, 10, 13, 16, 22, 23, bus 135)

Ulice Italská:

2 minuty chůze (tramvaje 1, 11, 13, 15)