Co Vám můžeme nabídnout?

Psychoterapeutické setkávání je vždy o domluvě. Běžnou praxí je sezení psychoterapeut - klient. Pracujeme s reflexním týmem, který může být součástí jak individuální terapie, tak terapie párové a rodinné. Párová a rodinná terapie probíhá vždy za účasti dvou psychoterapeutů.